Αναλυτικότερα αναλαμβάνουμε:

• Αλαλία (δηλαδή καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας)           book knowledge tree 310828
• Αλαλία επιλεκτική (δηλαδή πλήρης έλλειψη ομιλίας)
• Αναπτυξιακές διαταραχές
• Αντίληψης βλάβες  
• Διάσπαση προσοχής και αδυναμία συγκέντρωσης
• Δυσαρθρία
• Δυσαρθροφωνία
• Δυσγλωσσία μηχανική
• Δυσγνωσία / Αγνωσία
• Δυσγραμματισμό
• Δυσκολίες στην κατανόηση και στην εκφορά του Λόγου
• Δυσλαλία
• Δυσπραξία (δηλαδή λεπτής κινητικότητας δυσλειτουργίες)
• Δυστονία / Αμουσία  
• Εξελικτικές γλωσσικές διαταραχές (Δυσφασία)
• Επικοινωνίας βλάβες
• Μειωμένο λεξιλόγιο
• Ομιλίας βλάβες λόγω Διγλωσσίας (παιδιά μεταναστών, μικτοί γάμοι)
• Ρινολαλία
• Ταχυλαλία
• Τραυλισμό (Βατταρισμό)