Πότε πρέπει ν’αρχίζει ένα παιδί Λογοθεραπεία;                                

Από τη στιγμή που συνεργάζεται, δηλαδή περίπου στην ηλικία των 3 ετών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η Λογοθεραπεία είναι εφικτό να ξεκινήσει και σε μικρότερη ηλικία.        

ΤΕΣΤ σχολικής ετοιμότητας:

Κάθε χρόνο, την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου, χορηγείται δωρεάν ένα σταθμισμένο και έγκυρο γερμανικό Test σχολικής ετοιμότητας σε όλα τα παιδιά που πρόκειται τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού. Επίσης, είμαστε εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του γνωστού και αξιόπιστου ελληνικού Test σχολικής ετοιμότητας "Α'-Τεστ". Οι γονείς ενημερώνονται εγκαίρως για την επικείμενη σχολική πορεία του παιδιού τους, ώστε να λάβουν – αν χρειαστεί – τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

Επιπλέον ανιχνευτικές δοκιμασίες (Τεστς), οι οποίες μετρούν και αξιολογούν:

  • το γενικό νοητικό και μαθησιακό δυναμικό
  • τη γλωσσική ωριμότητα
  • την οπτικοακουστική αντίληψη
  • τις γραφοκινητικές δυνατότητες
  • πιθανές αποκλίσεις συμπεριφοράς ή συναισθήματος
  • τυχόν αδυναμία κοινωνικοποίησης

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ-ΤΕΣΤ

Εξοπλισμός-Μέθοδοι:

Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από Πτυχιούχους Επιστήμονες, με πολυετή εργασία και πείρα, οι οποίοι επιλέγονται για συνεργασία στο Κέντρο μας με αυστηρά κριτήρια. Θεραπευτικά προγράμματα προσφέρονται, επίσης, από Ειδική Παιδοψυχολόγο και από Αναπτυξιακή Εργοθεραπεύτρια, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού.

Η Λογοθεραπεία και τα υπόλοιπα είδη Ειδικής Αγωγής τελούνται σε συνδυασμό με τον υπερσύγχρονο ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εξοπλισμό που διαθέτουμε κατ' αποκλειστικότητα στην Ελλάδα, με το αξιόπιστο και κατάλληλο εποπτικό υλικό, όπως επίσης με τις πλέον καταξιωμένες στην πράξη ειδικές θεραπευτικές μεθόδους που εφαρμόζουμε με πρόγραμμα και συνέπεια.

Οι συνεδρίες λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα περιβάλλον καθαρό, υγιεινό, ασφαλές και φιλικό προς το παιδί, αλλά και προς τους γονείς.