Όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καλύπτουν τα έξοδα Λογοθεραπείας και των λοιπών ειδών Ειδικής Αγωγής.

Οι ιδιωτικές ασφάλειες δεν τα καλύπτουν.

Στο Κέντρο μας, μετά το πέρας της διαγνωστικής συνεδρίας του παιδιού, οι γονείς ενημερώνονται για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν στον ασφαλιστικό τους φορέα, ώστε να καλύψει τα έξοδα αυτά. Σημειώνουμε ότι η εν λόγω διαδικασία είναι σχετικά απλή και δεν απαιτεί πολύ χρόνο.

                  book