Υπηρεσίες που παρέχουμε:

 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Ειδική Διαπαιδαγώγηση
 • Μουσικοθεραπεία
 • Μαθησιακή ενίσχυση σε περιστατικά Δυσλεξίας
 • Πρόγραμμα αποκατάστασης σε παιδιά με Διγλωσσία (παιδιά μεταναστών, μικτοί γάμοι)
 • Πρώιμη Παρέμβαση  
 • Κοινωνικοποίηση
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Θεραπεία Συμπεριφοράς
 • Ψυχοθεραπεία (ατομική και ομαδική)
 • Ψυχολογική στήριξη παιδιού/γονέων/οικογένειας
 • Επαγγελματικό Προσανατολισμό (για εφήβους)

Διαθέτουμε μόνο αυτό το Κέντρο Λογοθεραπείας που βρίσκεται στην Κυψέλη, ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε συνεχώς τη σωστή λειτουργία του και να διασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.