Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της Επιστήμης της Λογοθεραπείας Μέρος 1ο: Ορισμός και Αρχαιότητα
Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της Επιστήμης της Λογοθεραπείας Μέρος 2ον - Αρχαιότητα και Κλασσική Εποχή
Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της Επιστήμης της Λογοθεραπείας Μέρος 3ον: Κλασσική Εποχή - Μεσαίωνας
Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της Επιστήμης της Λογοθεραπείας Μέρος 4ον: Από την Αναγέννηση (15ο αιώνα) έως τις αρχές του 19ου αιώνα
Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της Επιστήμης της Λογοθεραπείας Μέρος 5ον: 19ος αιώνας
Βιβλίο " Ειδική - Θεραπευτική Παιδαγωγική
Φροντίζω με Σοφία Λογοθεραπευτής Dr. Αλέξ. Αλεξάνδρου
Διαταραχές Ομιλίας στα παιδιά και Λογοθεραπεία
Θετικά διδάγματα από την καραντίνα - μία εκ των έσω προσέγγιση από τη σκοπιά των παιδιών
"Η αντιμετώπιση του φόβου στη μαθησιακή διαδικασία. Μέρος 1ο: Θεωρητική κι εμπειρική βάση"