• Ειδικά γυαλιά για την ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης.
  Ειδικά γυαλιά για την ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης.
 • Χρήση υπερσύγχρονου μηχανήματος με στόχο την καλύτερη συγκέντρωση/προσοχή, την αντίληψη ηχητικών και απτικών ερεθισμών, καθώς και τη διάκριση έντασης, πηγής/κατεύθυνσης και πλευρίωσης.
  Χρήση υπερσύγχρονου μηχανήματος με στόχο την καλύτερη συγκέντρωση/προσοχή, την αντίληψη ηχητικών και απτικών ερεθισμών, καθώς και τη διάκριση έντασης, πηγής/κατεύθυνσης και πλευρίωσης.
 • Χρήση ειδικής συσκευής που ενεργοποιεί τη στοματοπροσωπική περιοχή και τα περιφερειακά όργανα της ομιλίας και που συνεπικουρεί στην ταχύτερη αποκατάσταση των αρθρωτικών δυσχερειών.
  Χρήση ειδικής συσκευής που ενεργοποιεί τη στοματοπροσωπική περιοχή και τα περιφερειακά όργανα της ομιλίας και που συνεπικουρεί στην ταχύτερη αποκατάσταση των αρθρωτικών δυσχερειών.
 • Ανάλογο πρόγραμμα Η/Υ. Η συμμετοχή δύο παιδιών ίδιας ηλικίας προσδίδει στην εν λόγω άσκηση το χαρακτήρα άμιλλας, συχνά δε συνεργασίας μεταξύ τους εν είδει κοινού παιχνιδιού.
  Ανάλογο πρόγραμμα Η/Υ. Η συμμετοχή δύο παιδιών ίδιας ηλικίας προσδίδει στην εν λόγω άσκηση το χαρακτήρα άμιλλας, συχνά δε συνεργασίας μεταξύ τους εν είδει κοινού παιχνιδιού.
 • Πρόγραμμα Η/Υ για την ανάπτυξη των προμαθηματικών και προγραφικών βάσεων του παιδιού, ενώ ταυτόχρονα συντελεί στην καλύτερη αντίληψη και παράσταση του όλου και των επιμέρους σημείων.
  Πρόγραμμα Η/Υ για την ανάπτυξη των προμαθηματικών και προγραφικών βάσεων του παιδιού, ενώ ταυτόχρονα συντελεί στην καλύτερη αντίληψη και παράσταση του όλου και των επιμέρους σημείων.
 • Πρόγραμμα Η/Υ στοχεύον στην εξάσκηση εκ μέρους του παιδιού της ικανότητας ανάλυσης και σύνθεσης. Είναι διαμορφωμένο κατά τρόπο παιγνιώδη, ώστε το παιδί να νιώθει ευχάριστα, να αναπτύσσει κίνητρο και κατ’ επέκταση να αποδίδει πολύ καλύτερα.
  Πρόγραμμα Η/Υ στοχεύον στην εξάσκηση εκ μέρους του παιδιού της ικανότητας ανάλυσης και σύνθεσης. Είναι διαμορφωμένο κατά τρόπο παιγνιώδη, ώστε το παιδί να νιώθει ευχάριστα, να αναπτύσσει κίνητρο και κατ’ επέκταση να αποδίδει πολύ καλύτερα.
 • Υπερσύγχρονη ηλεκτρονική συσκευή ανίχνευσης και μέτρησης πιθανής διάσπασης προσοχής ή ΔΕΠ/Υ στο παιδί.
  Υπερσύγχρονη ηλεκτρονική συσκευή ανίχνευσης και μέτρησης πιθανής διάσπασης προσοχής ή ΔΕΠ/Υ στο παιδί.
 • Πρόγραμμα Η/Υ για τη βελτίωση της ικανότητας του παιδιού να συγκρίνει και να αναλύει εικόνες και σύνολα, παράλληλα δε να εντοπίζει ομοιότητες και διαφορές.
  Πρόγραμμα Η/Υ για τη βελτίωση της ικανότητας του παιδιού να συγκρίνει και να αναλύει εικόνες και σύνολα, παράλληλα δε να εντοπίζει ομοιότητες και διαφορές.
 • Μέθοδος Ειδικής Διαπαιδαγώγησης, όπου τίθενται οι βάσεις για τη μαθηματική σκέψη.
  Μέθοδος Ειδικής Διαπαιδαγώγησης, όπου τίθενται οι βάσεις για τη μαθηματική σκέψη.
 • Υλικό Εργοθεραπείας για τη βελτίωση της λεπτής κινητικότητας, του αισθήματος της ισορροπίας, ομοίως της δυνατότητας συγκέντρωσης του παιδιού.
  Υλικό Εργοθεραπείας για τη βελτίωση της λεπτής κινητικότητας, του αισθήματος της ισορροπίας, ομοίως της δυνατότητας συγκέντρωσης του παιδιού.
 • Ειδικό ηλεκτρονικό μηχάνημα για τη θεραπεία του Τραυλισμού.
  Ειδικό ηλεκτρονικό μηχάνημα για τη θεραπεία του Τραυλισμού.
 • Εποπτικό υλικό Ειδικής Διαπαιδαγώγησης για τη διαφοροποίηση και την κατηγοριοποίηση μορφών, σχημάτων και εννοιών.
  Εποπτικό υλικό Ειδικής Διαπαιδαγώγησης για τη διαφοροποίηση και την κατηγοριοποίηση μορφών, σχημάτων και εννοιών.
 • Ηλεκτρονικό μηχάνημα θεραπείας Σιγματισμού και εξάσκησης φθόγγων υψηλής συχνότητας.
  Ηλεκτρονικό μηχάνημα θεραπείας Σιγματισμού και εξάσκησης φθόγγων υψηλής συχνότητας.
 • Ειδικό υλικό Εργοθεραπείας για την ανάπτυξη των κιναισθητικών ικανοτήτων (αφή), καθώς και της λεπτής κινητικότητας (δηλαδή των λεπτών χειρισμών) και της σύνθετης σκέψης.
  Ειδικό υλικό Εργοθεραπείας για την ανάπτυξη των κιναισθητικών ικανοτήτων (αφή), καθώς και της λεπτής κινητικότητας (δηλαδή των λεπτών χειρισμών) και της σύνθετης σκέψης.
 • Όργανο παλμικών δονήσεων και κινήσεων για την αντιμετώπιση της Δυσπραξίας και της Δυσγραφίας, όπως επίσης για την προώθηση της δυνατότητας του παιδιού να συγκεντρώνεται και να προσέχει.
  Όργανο παλμικών δονήσεων και κινήσεων για την αντιμετώπιση της Δυσπραξίας και της Δυσγραφίας, όπως επίσης για την προώθηση της δυνατότητας του παιδιού να συγκεντρώνεται και να προσέχει.
 • Πρόγραμμα Η/Υ για τη θεραπεία του Δυσαριθμητισμού και για τη βελτίωση της μαθηματικής και αφηρημένης σκέψης.
  Πρόγραμμα Η/Υ για τη θεραπεία του Δυσαριθμητισμού και για τη βελτίωση της μαθηματικής και αφηρημένης σκέψης.
 • Υλικό Ειδικής Διαπαιδαγώγησης για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και για τη βελτίωση της ικανότητας του παιδιού να σχηματίζει σύνολα και υποσύνολα.
  Υλικό Ειδικής Διαπαιδαγώγησης για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και για τη βελτίωση της ικανότητας του παιδιού να σχηματίζει σύνολα και υποσύνολα.
 • Υλικό Εργοθεραπείας για τη βελτίωση της λεπτής κινητικότητας και της δυνατότητας συγκέντρωσης του παιδιού.
  Υλικό Εργοθεραπείας για τη βελτίωση της λεπτής κινητικότητας και της δυνατότητας συγκέντρωσης του παιδιού.
 • Συνδυασμός Εργοθεραπείας και ειδικής υποστηρικτικής διδασκαλίας.
  Συνδυασμός Εργοθεραπείας και ειδικής υποστηρικτικής διδασκαλίας.
 • Ζωγραφιές και αυτοκόλλητα που έχουν δημιουργήσει τα παιδιά του Κέντρου μας για τη διακόσμηση των χώρων Λογοθεραπείας.
  Ζωγραφιές και αυτοκόλλητα που έχουν δημιουργήσει τα παιδιά του Κέντρου μας για τη διακόσμηση των χώρων Λογοθεραπείας.
 • Συνδυασμός Εργοθεραπείας και Μουσικοθεραπείας.
  Συνδυασμός Εργοθεραπείας και Μουσικοθεραπείας.

  Συνδυασμός Εργοθεραπείας και Μουσικοθεραπείας, μέσω ενός ειδικού ηλεκτρονικού μηχανήματος διαφοροποίησης ακουστικών ερεθισμών. Έτσι επιτυγχάνεται η ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων του παιδιού και παράλληλα η ενίσχυση της δυνατότητάς του να συγκεντρώνεται και να προσέχει.

 • Ζωγραφιές και μικροί πίνακες (ακουαρέλες) που έχουν φιλοτεχνήσει τα παιδιά του Κέντρου μας για τη διακόσμηση των χώρων Λογοθεραπείας.
  Ζωγραφιές και μικροί πίνακες (ακουαρέλες) που έχουν φιλοτεχνήσει τα παιδιά του Κέντρου μας για τη διακόσμηση των χώρων Λογοθεραπείας.
 • Μυοκινητικές ασκήσεις Λογοθεραπείας για την αποκατάσταση αρθρωτικών αποκλίσεων.
  Μυοκινητικές ασκήσεις Λογοθεραπείας για την αποκατάσταση αρθρωτικών αποκλίσεων.
 • Γερμανικό Test οπτικής οξύτητας, ειδικό και για διάγνωση Δυσλεξίας.
  Γερμανικό Test οπτικής οξύτητας, ειδικό και για διάγνωση Δυσλεξίας.
 • Φροντίζουμε πάντα να διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον ευχάριστο και φιλικό προς το παιδί.
  Φροντίζουμε πάντα να διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον ευχάριστο και φιλικό προς το παιδί.
 • Χορήγηση ειδικών Tests που μετρούν και αξιολογούν το μαθησιακό δυναμικό και τις ιδιαίτερες ικανότητες του παιδιού.
  Χορήγηση ειδικών Tests που μετρούν και αξιολογούν το μαθησιακό δυναμικό και τις ιδιαίτερες ικανότητες του παιδιού.
 • Πρόγραμμα Η/Υ για την ανάπτυξη της ικανότητας κατηγοριοποίησης-διαφοροποίησης.
  Πρόγραμμα Η/Υ για την ανάπτυξη της ικανότητας κατηγοριοποίησης-διαφοροποίησης.
 • Ειδικό πρόγραμμα Η/Υ για την αντίληψη και την αναγνώριση ακουστικών και οπτικών ερεθισμών, ομοίως για τη βελτίωση της δυνατότητας του παιδιού να συγκεντρώνεται και να προσέχει.
  Ειδικό πρόγραμμα Η/Υ για την αντίληψη και την αναγνώριση ακουστικών και οπτικών ερεθισμών, ομοίως για τη βελτίωση της δυνατότητας του παιδιού να συγκεντρώνεται και να προσέχει.
 • Ειδικό πρόγραμμα Η/Υ για την ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να αντιλαμβάνεται και να διαφοροποιεί τόνο, ρυθμό και ύψος σε ηχητικούς ερεθισμούς.
  Ειδικό πρόγραμμα Η/Υ για την ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να αντιλαμβάνεται και να διαφοροποιεί τόνο, ρυθμό και ύψος σε ηχητικούς ερεθισμούς.
 • Άποψη αίθουσας Λογοθεραπείας.
  Άποψη αίθουσας Λογοθεραπείας.
 • Στο Κέντρο μας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, διοργανώνουμε θεατρικά παιχνίδια και κουκλοθέατρο για τα παιδιά, δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν και γονείς, εφόσον το επιθυμούν.
  Στο Κέντρο μας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, διοργανώνουμε θεατρικά παιχνίδια και κουκλοθέατρο για τα παιδιά, δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν και γονείς, εφόσον το επιθυμούν.
 • Ζωγραφιές παιδιών, με τις οποίες διακοσμούμε τις αίθουσες Λογοθεραπείας και των λοιπών ειδών Ειδικής Αγωγής.
  Ζωγραφιές παιδιών, με τις οποίες διακοσμούμε τις αίθουσες Λογοθεραπείας και των λοιπών ειδών Ειδικής Αγωγής.
 • Ζωγραφιές παιδιών, με τις οποίες διακοσμούμε τις αίθουσες Λογοθεραπείας και των λοιπών ειδών Ειδικής Αγωγής. Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στο να είναι οι χώροι διαμορφωμένοι φιλικώς προς το παιδί.
  Ζωγραφιές παιδιών, με τις οποίες διακοσμούμε τις αίθουσες Λογοθεραπείας και των λοιπών ειδών Ειδικής Αγωγής. Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στο να είναι οι χώροι διαμορφωμένοι φιλικώς προς το παιδί.
 • Ζωγραφική τοίχου με μαρκαδόρους και graffiti σε αίθουσα Λογοθεραπείας, από τον καλλιτέχνη Λεωνίδα Ματή:
  Ζωγραφική τοίχου με μαρκαδόρους και graffiti σε αίθουσα Λογοθεραπείας, από τον καλλιτέχνη Λεωνίδα Ματή:
 • Πρόγραμμα Η/Υ για τη βελτίωση της ικανότητας του παιδιού να αντιλαμβάνεται χώρο, χρόνο, γωνίες και ταχύτητα.
  Πρόγραμμα Η/Υ για τη βελτίωση της ικανότητας του παιδιού να αντιλαμβάνεται χώρο, χρόνο, γωνίες και ταχύτητα.
 • Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά με Αλαλία, δηλαδή που δεν μπορούν ακόμα να μιλήσουν.
  Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά με Αλαλία, δηλαδή που δεν μπορούν ακόμα να μιλήσουν.
 • Ειδικό ηλεκτρονικό μηχάνημα διαφοροποίησης ακουστικών ερεθισμών, κατεύθυνσης και ποιότητας ήχων, καθώς και ενίσχυσης της δυνατότητας συγκέντρωσης του παιδιού.
  Ειδικό ηλεκτρονικό μηχάνημα διαφοροποίησης ακουστικών ερεθισμών, κατεύθυνσης και ποιότητας ήχων, καθώς και ενίσχυσης της δυνατότητας συγκέντρωσης του παιδιού.
 • Πρωτοποριακό ηλεκτρονικό μηχάνημα για την καλύτερη σωματογνωσία, για τη βελτίωση της λεπτής κινητικότητας και για τη δυνατότητα του παιδιού να συγκεντρώνεται και να προσέχει.
  Πρωτοποριακό ηλεκτρονικό μηχάνημα για την καλύτερη σωματογνωσία, για τη βελτίωση της λεπτής κινητικότητας και για τη δυνατότητα του παιδιού να συγκεντρώνεται και να προσέχει.

  Συνδυάζονται και ενσωματώνονται αποτελεσματικώς οπτικοί, ακουστικοί και κιναισθητικοί (αφή) ερεθισμοί.

 • Ειδικό ηλεκτρονικό μηχάνημα μικτής ακουστικής και κιναισθητικής (αφή) αντίληψης. Συντελεί αποφασιστικώς στη δυνατότητα του παιδιού να συγκεντρώνεται και να προσέχει.
  Ειδικό ηλεκτρονικό μηχάνημα μικτής ακουστικής και κιναισθητικής (αφή) αντίληψης. Συντελεί αποφασιστικώς στη δυνατότητα του παιδιού να συγκεντρώνεται και να προσέχει.
 • Ειδικό πρόγραμμα Η/Υ, όπου τίθενται οι βάσεις για τη μαθηματική σκέψη, για την ικανότητα σειροθέτησης, όπως επίσης για την καλύτερη αντίληψη και ταξινόμηση συνόλων και υποσυνόλων.
  Ειδικό πρόγραμμα Η/Υ, όπου τίθενται οι βάσεις για τη μαθηματική σκέψη, για την ικανότητα σειροθέτησης, όπως επίσης για την καλύτερη αντίληψη και ταξινόμηση συνόλων και υποσυνόλων.
 • Ηλεκτρονικό μηχάνημα σύνθετων παλμικών δονήσεων, με το οποίο υποστηρίζεται το παιδί στη σωματογνωσία, στην ταχύτερη ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας, επίσης στη δυνατότητά του να συγκεντρώνεται και να προσέχει.
  Ηλεκτρονικό μηχάνημα σύνθετων παλμικών δονήσεων, με το οποίο υποστηρίζεται το παιδί στη σωματογνωσία, στην ταχύτερη ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας, επίσης στη δυνατότητά του να συγκεντρώνεται και να προσέχει.
 • Ειδικό ηλεκτρονικό μηχάνημα μικτής ακουστικής και οπτικής αντίληψης. Συμβάλλει στη δυνατότητα του παιδιού να συγκεντρώνεται και να προσέχει, καθώς και στο να αποκτήσει ταχύτερα αντανακλαστικά γενικότερα.
  Ειδικό ηλεκτρονικό μηχάνημα μικτής ακουστικής και οπτικής αντίληψης. Συμβάλλει στη δυνατότητα του παιδιού να συγκεντρώνεται και να προσέχει, καθώς και στο να αποκτήσει ταχύτερα αντανακλαστικά γενικότερα.
 • Συνδυασμός Εργοθεραπείας και Μουσικοθεραπείας μέσω ενός ειδικού ηλεκτρονικού μηχανήματος διαφοροποίησης ακουστικών ερεθισμών.
  Συνδυασμός Εργοθεραπείας και Μουσικοθεραπείας μέσω ενός ειδικού ηλεκτρονικού μηχανήματος διαφοροποίησης ακουστικών ερεθισμών.

   Έτσι επιτυγχάνεται η ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων του παιδιού

  και παράλληλα η ενίσχυση της δυνατότητάς του να συγκεντρώνεται και να

  προσέχει.

 • Χειροτεχνίες παιδιών με θέμα την Άνοιξη.
  Χειροτεχνίες παιδιών με θέμα την Άνοιξη.
 • Τα παιδιά στο Κέντρο μας φιλοτεχνούν πεταλούδες και άλλα ζώα της Άνοιξης.
  Τα παιδιά στο Κέντρο μας φιλοτεχνούν πεταλούδες και άλλα ζώα της Άνοιξης.
 • Διάφορα χειροποίητα αυγά που φτιάχνουν τα παιδιά το Πάσχα.
  Διάφορα χειροποίητα αυγά που φτιάχνουν τα παιδιά το Πάσχα.
 • Η διακόσμηση στους τοίχους του Κέντρου μας κάνει την ατμόσφαιρα πιο ζεστή και δημιουργική.
  Η διακόσμηση στους τοίχους του Κέντρου μας κάνει την ατμόσφαιρα πιο ζεστή και δημιουργική.
 • Θυμόμαστε τις κότες που μας φέρνουν τα πασχαλινά αυγά για τσούγκρισμα!!!
  Θυμόμαστε τις κότες που μας φέρνουν τα πασχαλινά αυγά για τσούγκρισμα!!!
 • Θεματικές χάρτινες κατασκευές των παιδιών για την Καθαρή Δευτέρα
  Θεματικές χάρτινες κατασκευές των παιδιών για την Καθαρή Δευτέρα
 • Θεματικές χάρτινες κατασκευές των παιδιών για την Καθαρή Δευτέρα
  Θεματικές χάρτινες κατασκευές των παιδιών για την Καθαρή Δευτέρα
 • Άποψη επιλεγμένου εποπτικού υλικού πρώιμης παρέμβασης.
  Άποψη επιλεγμένου εποπτικού υλικού πρώιμης παρέμβασης.